niedziela, 16 marca 2008

I Forum Aktywnych Polaków

Wszystko wskazuje na to, że polonijne organizacje i instytucje w Irlandii, dotychczas niezwykle rozproszone, podjęły próbę nawiązania współpracy - przynajmniej na polu wymiany informacji.

Dzisiejszy dzień prawdopodobnie przejdzie do historii Polonii w Irlandii: to właśnie dzisiaj, 16 marca b.r., w Polskim Ośrodku Społeczno Kulturalnym przy 20 Fitzwilliam Place w Dublinie, odbyło się pierwsze spotkanie osób aktywnie uczestniczących w życiu Polonii w Irlandii. Projekt ten nazwano Forum Aktywnych Polaków. Miło mi Wam donieść, że również zostałem zaproszony do
udziału w tym Forum ;-)
/Na zdjęciu powyżej: trwa pierwsze spotkanie Forum Aktywnych Polaków/

Organizatorzy

Organizatorami Forum Aktywnych Polaków było szereg osób i instytucji, tj.: Magdalena Wieczorek – Duchewicz i Mariusz Duchewicz - wydawcy Polish Neighbour Magazine, Beata Molendowska z Cork City Libraries, Arkadiusz Stawicki: człowiek - legenda młodej polskiej emigracji w Dublinie, Irish Polish Society oraz Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny.

Jak napisali organizatorzy w swoim zaproszeniu: "Spotkanie ma służyć wzajemnemu poznaniu się, prezentacji swojej działalności, dyskusji nt życia Polonii w Irlandii, zastanowieniu się nad naszym wspólnym wizerunkiem, poszukiwaniu możliwości wspólnych działań."

Całe spotkanie - bardzo profesjonalnie - prowadziła p. Magdalena Wieczorek – Duchewicz. Gościem specjalnym Forum Aktywnych Polaków był ambasador RP dr Tadeusz Szumowski, który, otwierając spotkanie, podkreślił korzyści płynące z konsolidacji polonijnych organizacji działających w Irlandii.

Przedstawiamy się

Następnie każdy z uczestników spotkania powiedział kilka słów o sobie i o organizacji czy projekcie który reprezentuje. Ja sam wystąpiłem w podwójnej roli: zostałem zaproszony jako "blogowicz piszący o Irlandii", ale - ponieważ jestem też członkiem Stowarzyszenia MyCork - przedstawiłem również nasza organizację. Przyznam się, że miałem tremę: zdawałem sobie sprawę, że mówię do najlepszych z najlepszych... Na szczęście - mam nadzieję że dałem radę ;-)

Dyskutujemy

Po prezentacji, w trakcie pierwszej części dyskusji, uczestnicy Forum zastanawiali się, jaki jest wizerunek Polaków w Irlandii i jak jesteśmy postrzegani przez Irlandczyków?

Po przerwie dyskusja zeszła na bardziej praktyczne cele: podjęto decyzję o konieczności uruchomienia specjalnej strony internetowej, gdzie w jednym miejscu znajdą się stale aktualizowane informacje o wszystkich instytucjach, organizacjach i osobach aktywnie działających na rzecz Polonii w Irlandii.

Tworzymy bazę danych

Strona ma, przynajmniej początkowo, pełnić rolę swoistej bazy danych, której jak dotąd jeszcze nikt nie opracował. Taka strona umożliwi zainteresowanym w łatwy sposób nawiązanie kontaktów z organizacją czy osobami zajmującymi się konkretnymi projektami w wybranej miejscowości.

Zalążek tej bazy danych tworzyły kwestionariusze wypełnione przez uczestników spotkania, gdzie podano m.in.: swoje imiona i nazwiska, nazwy reprezentowanych instytucji lub organizacji oraz ich cele, aktualnie prowadzone działania oraz kontakt. Organizatorzy Forum Aktywnych Polaków zobowiązali się do wstępnego opracowania takiej bazy danych i rozesłania jej do uczestników biorących udział w spotkaniu.

Podjęto też decyzję o przesłaniu do 30 kwietnia b.r. na ręce organizatorów wstępnych projektów związanych z funkcjonowaniem Forum Aktywnych Polaków, a na 18 maja b.r. - wyznaczono kolejne spotkanie.

Liczymy na siebie

Były też głosy nie do końca aprobujące ww. idee tworzenia takiej witryny: jeden z uczestników podtrzymywał, że taką "rolę informacyjną" powinna pełnić strona www ambasady lub konsulatu. "Lepiej liczmy przede wszystkim na siebie" - doszli jednak do wniosku pozostali uczestnicy dyskusji.

Spotkanie udane, ale...

Osobiście uważam spotkanie za bardzo udane. Ale, żeby obraz całości był prawdziwy, muszę wspomnieć o paru negatywach: na prawie 50 zaproszonych osób/instytucji/organizacji - pojawiło się nie więcej jak połowa. Ponadto - oprócz p. Beaty Molendowskiej - byłem prawdopodobnie jedyną osobą spoza Dublina, a przecież polonijne organizacje prężnie działają już w dość sporej liczbie miejscowości w Irlandii.

Polonijne media zawiodły

Natomiast kompletnie zawiodły polonijne media w Irlandii: pomimo że zaproszono wszystkie, nie stawił się prawie nikt. Nie przyszedł żaden przedstawiciel internetowego portalu, a honor prasy ratowali jedynie przedstawiciele "Naszego Głosu", od początku do końca uczestniczący w spotkaniu, czego nie można z kolei powiedzieć o przedstawicielu "Polskiej Gazety", który dyskretnie "ulotnił się" zaraz na pierwszej przerwie, czym wzbudził, hm, mieszane uczucia u części uczestników Forum. Prawdę pisząc, gdyby nie owe "mieszane uczucia" - to nawet nie wiedziałbym, że na spotkaniu był ktoś z tej "gazety".

Dziennikarze "społeczni" - górą :-)

Na szczęście - nie zawiedli, nazwijmy ich, dziennikarze społeczni, na których stronach również będziecie mogli zapoznać się z przebiegiem tego spotkania: oprócz wspomnianego już Arkadiusza Stawickiego, autora bloga: www.cyniczny77.blog.onet.pl, obecny był również Przemysław Szczepaniuk - właściciel znanego forum www.zielonairlandia.pl oraz autor bloga www.madeinireland.pl, a także, uwaga: Filip i Ginger, nagrywający kultowy podcast "Nie Tylko Dla Orłów": www.nietylkodlaorlow.com

Szczególnie zapraszam Was do wysłuchania 127 odcinka tegoż podcastu, zawierającego relację właśnie z Forum Aktywnych Polaków. Jako ciekawostkę zdradzę, że sam miałem zaszczyt wypowiedzieć w tym odcinku kilka zdań ;-) Podcast można posłuchać poprzez player na stronie Nie Tylko Dla Orłów.

Serdecznie polecam wszystkie ww. strony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz