wtorek, 10 stycznia 2012

Thomas Lane: Ofiary Stalina i Hitlera

Książka o ludziach, których totalitarne reżimy zmusiły do opuszczenia własnego domu, rodziny, kraju. Historia polskich i bałtyckich uchodźców w Wielkiej Brytanii.

Autor przybliża czas wojny, okupację niemiecką i radziecką, a na niektórych ziemiach zmieniającą się jedną i drugą. Poznajemy politykę deportacyjną obydwu reżimów, w wyniku której miliony ludzi zostało wywiezionych bądź w głąb Niemiec na roboty przymusowe, bądź w głąb Sowieckiego Sojuza - również do ciężkiej, katorżniczej pracy. Formowanie się Polskich Sił Zbrojnych, rekrutowanych z Polaków przymusowo wywiezionych z okupowanej przez Sowietów Polski. A następnie - trudny los tych, którzy nie chcieli po wojnie wrócić do Polski, a w przypadku Bałtów - także do swoich krajów, opanowanych przez komunistów. Co ciekawe, ci którzy doświadczyli tylko okupacji niemieckiej, wracali o wiele chętniej od tych, którzy poznali okupację sowiecką. Ci drudzy wiedzieli już, jaki ustrój został przyniesiony do ich ojczyzn na bagnetach czerwonoarmistów. Obserwujemy tworzenie się powojennej emigracji, jej pierwsze i drugie pokolenie oraz różnice między nimi. Co ciekawe, z tego co zauważyłem, niektóre mechanizmy kształtowania się obecnej emigracji są takie same, jak tej sprzed pół wieku temu ;-)

Naprawdę interesująca lektura.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz