niedziela, 29 kwietnia 2012

DKCh 2012: wykład Grzegorza Rękasa: "Ikona-Idol"

W niedzielę, 29 kwietnia b.r. o godz. 11.00 w "salce na górze" St. Augustine's Church w Cork w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej miał miejsce wykład Grzegorza Rękasa: "Ikona-Idol".

/Powyżej: wykład Grzegorza Rękasa/

Jak we wstępie do wykładu napisał Grzegorz Rękas: "We współczesnym społeczeństwie europejskim "fenomen człowieka areligijnego przejawił się w pełnej krasie. Współczesny człowiek areligijny bierze na siebie nowa sytuację egzystencjalną: postrzega się jedynie jako przedmiot i podmiot historii, wzbrania się przed tym, co transcendentne. Innymi słowy: człowiek ów nie zgadza się, że istnieje inny rodzaj człowieczeństwa poza sposobem bycia człowieka przejawiającym się w różnych sytuacjach historycznych. Człowiek tworzy sam siebie, może zaś naprawdę tworzyć samego siebie w tym stopniu, w jakim zdesakralizuje siebie i świat. Sacrum stoi pomiędzy nim, a jego wolnością.  Nie może się stać samym sobą, zanim się całkowicie nie zdemistyfikuje. Nie może być naprawdę wolny, zanim nie zabije ostatniego z bogów." (M.Eliade "Sacrum i profanum"). Powyższy pogląd jasno wskazuje na istotę postrzegania zagadnień ludzkiej egzystencji w świetle świeckości pozbawionej elementu duchowego. Interesującym jest jednak fakt nadania elementu boskości we współczesnym świecie pop-kultury. Bożyszcze świata owej pop-kultury często są określane mianem -idola- co przywołuje element kultowości na podobieństwo czci oddawanej ówczesnym bogom. Opozycja "eidolon" - "eikon" obecna u Platona została interesująco opisana przez Jean-Luc Marion'a. Dokonując podziału na ikony i idole, chrześcijański teolog wyznacza ścieżki, które się przenikają, jednak są dwoma różnymi torami. Termin "eidolon" odnosi się do przepychu świata widzialnego - zmysłowego postrzegania. Rzeczywistość poprzez swą różnorodność stwarza możliwość istnienia wielu postaci boskości. Jednak pojmowanie owej boskości zatrzymuje się w sferze doświadczeń zmysłowych. Taki jest właśnie idol, który w samopoznaniu znajduje swój kres."

Wykład był na bardzo wysokim poziomie i pomimo że wymagał dużego skupienia - był prawdziwą intelektualną ucztą.

Grzegorz Rękas - urodzony w Polsce 1978 r. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Irlandii. Uczestnik wielu międzynarodowych wystaw (New York, Florencja, Istambuł, Cork). Współcześnie mieszka i tworzy w zachodniej części hrabstwa Cork.

Poniżej - początek wykładu Grzegorza Rękasa:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz