poniedziałek, 15 września 2008

IV Forum Polonia

Z racji mojej wizyty w Polsce, nie mogłem uczestniczyć w kolejnym spotkaniu Forum w Dublinie. Jednak żeby moi Czytelnicy mieli niejako ciągłość relacji ze spotkań, poniżej zamieszczam info rozesłane do prasy (ponadto - indywidualne relacja poszczególnych uczestników są dostępne m.in. na ich blogach i stronach www).

----------------------------------
IV spotkanie Forum Polonia

7 września w Domu Polskim w Dublinie odbyło się IV spotkanie Forum Polonia. Na spotkaniu podjęto szereg decyzji dotyczących funkcjonowania Forum.

Nazwę Forum Aktywnych Polaków zastąpiono nazwą Forum Polonia. Przyjęto też wstępny projekt Karty Forum Polonia określającej jego misję, cele i zasady działania.

W Forum Polonia uczestniczą polonijne podmioty. W ostatnim spotkaniu uczestniczyły organizacje między innymi Towarzystwo Polsko Irlandzkie, Polski Ośrodek Społeczno Kulturalny, Korpusy Pokoju, Stowarzyszenie MyCork, Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenia Biznesu i Kultury z Limerick, media tj. Polski Herald, ZielonaIrlandia.pl, MadeInIreland.pl, Polacy pracujący w strukturach irlandzkich tj. Siptu, NWICN, polscy pracownicy irlandzkich partii politycznych Fine Gael i Fianna Fail oraz jednostki działające na rzecz Polaków w Irlandii. Forum jest otwarte na nowych uczestników, którzy mogą dodać coś do wspólnej puli i z niej skorzystać. Z każdym spotkaniem dołączają do niego nowe osoby chętne by uczestniczyć aktywnie i tworzyć życie Polonii w Irlandii.

Forum Polonia to forum wymiany informacji dotyczących Polonii w Irlandii i jej integracji, uzgadniania wspólnego stanowiska na tematy niej ważne. To platforma do realizacji wspólnych działań i współpracy z podmiotami publicznymi i komercyjnymi w Polsce, Irlandii i na świecie, która ma służyć poprawie sytuacji i wizerunku Polonii w Irlandii. Swoje cele realizuje dzięki integracji i pomnożeniu zasobów, możliwości i talentów jego uczestników.

Forum Polonia współpracuje na zasadzie cyklicznych spotkań, grup roboczych oraz strony internetowej www.forumpolonia.org.

Prowadząca spotkanie komentuje: „Forum Polonia to nie tylko wybitni przedstawiciele Polonii, to przede wszystkim grupa ludzi, która ma wspólny cel i jest bardzo zdeterminowana, by go wspólnymi silami osiągać. To żywy twór skupiający się na aktywnej pracy społecznej, wspieraniu indywidualnych inicjatyw oraz umacnianiu zwartej i efektywnej współpracy organizacji polonijnych. W ostatnią niedzielę zainicjowane zostały projekty, które mogą odegrać kluczową rolę w kwestii integracji Polonii ze społecznością Irlandzką. Mam nadzieję, że Forum Polonia będzie najaktywniejszą platformą komunikacji Polaków w Irlandii.”


Projekt Obywatelski

Forum Polaków realizuje kampanię profrekwencyjną zachęcającą Polaków do wzięcia udziału w wyborach lokalnych w Irlandii w 2009.

Na ostatnim spotkaniu Forum Polonia, 7 września, uzgodniono, że wybory lokalne w Irlandii są kluczowe dla integracji ze społecznościami mieszkającymi w Irlandii, utrzymania pozytywnego wizerunku Polaków w Irlandii oraz budowy partnerskich stosunków w lokalnych społecznościach.

Cele kampanii to: podniesienie wiedzy Polaków Irlandii na temat samorządności lokalnej i naszych praw, rejestracja w spisie wyborców i udział w wyborach. Kampania będzie realizowana dzięki możliwościom informacyjnym, lokalowym i medialnym uczestników Forum Polonia. Szkolenia dotyczące rejestracji i głosowania będą prowadzić wyszkoleni przez Dublin City Council polscy trenerzy- uczestnicy Forum. Wiele osób zaoferowało bezcenną pomoc w realizacji projektu. Lokal w Dublinie udostępnią Korpusy Pokoju i mamy nadzieję, że Dom Polski. Już na przyszłym spotkaniu Forum Polonia zostaną przeszkoleni uczestnicy. Forum ma nadzieję, że inne city i county coucil wykorzystają projekt DCC. Zaprasza też zainteresowanych Polaków w Irlandii, aby zaangażowali się w kampanię profrekwencyjną.

Forum Polonia wspiera liczne projekty m.in. polski klub Toastmasters i Szkołę Liderów, Kampanię Mama Tata…and Myself”, grupę artystyczną Foka i inne.

Informacje na temat Forum Polonia oraz realizowanych projektów znajdziesz na www.forumpolonia.org. Aby poinformować o swoim projekcie lub dołączyć się do wspólnej pracy wyślij e-mail na adres umieszczony na stronie: www.forumpolonia.org/kontakt/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz