środa, 24 sierpnia 2011

Agnieszka Buda-Rodriguez: "Kuba daleka piękna wyspa"

Ta książka to zapis ponad 20 lat życia autorki na Kubie. Jest to swoisty pamiętnik pokazujący Kubę widzianą oczami Polki, żony Kubańczyka, będącej tłumaczką kubańskiego Ministerstwa Przemysłu Cukierniczego.

Książka dotyczy nie tyle samej Kuby, co właśnie okresu życia autorki w tym kraju, obejmuje bowiem także opisy wypraw do Meksyku, Grecji - czy Polski. Trzeba zaznaczyć, że z racji narodowości i zawodu - status autorki na Kubie był wyższy niż rodowitych Kubańczyków: miała zdecydowanie większe możliwości podróży, zarobków, poznawania interesujących osób, etc.

Przez książkę przewija się cała plejada postaci, od komunistycznych aparatczyków, poprzez klepiących biedę autochtonów, po naszych Rodaków "w delegacji", z czasów gdy Polska należała do RWPG i była wiernym sojusznikiem Kuby. Obserwujemy zmiany jakie nastąpiły na Kubie wraz z upadkiem ZSRR i wycofaniem wszelkiej pomocy bloku "bratnich państw", który to blok rozpadł się jak domek z kart. Poznajemy także codzienne życie autorki książki.

Książka dla miłośników pamiętników - i Kuby ;-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz