piątek, 21 lutego 2020

Sławomir Cenckiewicz: Geneza Ludowego Wojska Polskiego 1943-45

Niewielka objętościowo ale bardzo merytoryczna broszura, w której autor omawia genezę powstania tzw. Ludowego Wojska Polskiego i jednocześnie stawia tezę, że była to w rzeczywistości "polska jednostka Armii Czerwonej".

Na wstępie mamy cytat z przemówienia gen. Władysława Andersa: "Tradycja oręża polskiego jest tak wielka i tak stara jak nasza tysiącletnia historia. Są w niej zwycięstwa, są i klęski, ale nie może w niej być zdrady narodowej. Lepiej nie mówić o tradycji tam, gdzie oddziały formował nasz wróg i najeźdźca Polski".

Sporo archiwalnych zdjęć i dokumentów potwierdzających tezę, że korzenie LWP sięgają najazdu bolszewickiego na Polskę w latach 1919-1920, przedwojennej działalności komunistów i sowieckiej siatki szpiegowskiej w Polsce. Przy czym autor nie kwestionuje bohaterstwa szeregowych żołnierzy, często siłą wcielonych do armii Berlinga, którzy po prostu "chcieli bić się z Niemcami", ale wskazuje jasno że LWP od samego początku miało służyć ochronie interesów Sowietów, a tym samym - zniewoleniu Ojczyzny.

Warto przeczytać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz