czwartek, 17 kwietnia 2008

Wieczór Polsko – Irlandzki w Bibliotece Głównej w Cork

W Bibliotece Głównej przy Grand Parade w Cork w najbliższy czwartek (24 kwietnia b.r., godz.: 19.30 - 20.30) będzie miał miejsce "Wieczór Polsko – Irlandzki".

Specjalnymi gośćmi tego Wieczoru będą Tom Galvin* i Przemysław Gulda**. Uczestnicy spotkania zastanowią się m.in.: Jaka naprawdę jest Polska? Co odróżnia Polskę od Irlandii? Jacy są Polacy i czym różnią się od Irlandczyków? Dyskusję panelową poprowadzi Ann Luttrell z Departamentu Oświaty i Literatury w Centrum Kultury Triskel.

Biblioteka zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w "Wieczorze".

*Tom Galvin jest redaktorem literackim czasopisma "Evening Herald". W latach dziewięćdziesiątych mieszkał i pracował w Polsce. W tym czasie poznał realia życia w kraju, zgoła tak różnym od ojczystej Irlandii. Doświadczył m. in. uroku długich i mroźnych polskich zim, trudności związanych z zakupem określonych produktów spożywczych, samotności oraz innych trudności dnia codziennego. Bez znajomości języka polskiego zanurzył się w obcej i drastycznie zmieniającej się kulturze, w czasie, kiedy kraj zrzucił z siebie trudna i złożoną przeszłość i stanął w obliczu wyzwań, jakie niósł ze sobą fakt przynależności do Europy. Pod wpływem własnych przeżyć napisał książkę „There is an egg in my soup... i inne przygody Irlandczyka”. Tom Galvin powrócił do Polski w 2007 roku i odkrył zaskakujące zmiany w kraju, który był jego domem przez pierwsze lata pracy.

**Przemysław Gulda pochodzi z Gdańska, jest dziennikarzem, pisarzem i wykładowcą akademickim. Właśnie ukończył pracę nad powieścią o swoim mieście – Gdańsku. Obecnie pracuje nad serią krótkich historii o polskiej młodzieży. Jego pierwsza książka „Siedemnaście sekund” została opublikowana w 2005 roku i przedstawia częściowo komiczne, a częściowo melancholijne spojrzenie na generacje Polaków, dla których upadek komunizmu był rytuałem przejścia i których życie skończyło się całkiem odmiennie od ich planów i aspiracji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz