poniedziałek, 30 czerwca 2008

III Forum Aktywnych Polaków

W niedzielę 29 czerwca b.r. miało miejsce III Forum Aktywnych Polaków. Spotkanie tradycyjnie już miało miejsce w Domu Polskim przy Fitzwilliam Place w Dublinie, a poprowadził je Pan Sebastian Widel z Irish Polish Society.

Uczestnicy i media

Pomimo pewnej rotacji uczestników, zaczyna się wyłaniać stały zespół ludzi, którzy sumiennie biorą udział w kolejnych spotkaniach, co mnie osobiście bardzo cieszy, ponieważ daje to pewną gwarancję, że nasze działania mają sens :-) Z mediów był obecny tygodnik "Nasz Głos" /www.nasz-glos.eu/, jak zwykle nie zawiedli tzw. dziennikarze obywatelscy - czyli blogerzy :-)

/Na zdjęciu: część uczestników III FAP. Prezentację wygłasza Pani Hanna Dowling/

Prezentacje i prelekcje

Spotkanie rozpoczęło się od bardzo interesującej prezentacji na temat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych wygłoszonej przez Panią Hannę Dowling z Irish Polish Society /irishpolishsociety.org/. Następnie omówiliśmy aktualne działania osób i instytucji związanych z FAP. M.in. Pani Beata Molendowska z Cork City Libraries przybliżyła nam szczegóły projektu MAMA, TATA & … MYSELF?", który ma na celu promocję czytelnictwa polskiej książki dla dzieci i młodzieży wśród polskiej emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii (o szczegółach całej kampanii możecie przeczytać na www.czytampopolsku.pl), jak również szczegóły mającej się odbyć w dniach 3 - 4 października b.r. w Limerick konferencji: Polish - Irish Encounters in the New and Old Europe. Z kolei Pani Emilia Marchelewska zaproponowała nawiązanie współpracy pomiędzy FAP i Cairde - organizacją działającą na rzecz zwalczania nierówności w zakresie ochrony zdrowia wśród społeczności mniejszości etnicznych.

Regulamin, logo i strona

W trakcie dyskusji uczestnicy Forum zapoznali się m.in. z przygotowanymi projektami regulaminu (statutu) FAP, jego strony internetowej oraz loga. Podjęto decyzję o utworzeniu trzech grup roboczych: pierwsza z nich ma się zająć dopracowaniem szczegółów dotyczących strony internetowej Forum Aktywnych Polaków, druga: opracowaniem regulaminu jakim będzie się kierowało FAP a trzecia skupi się nad graficznym opracowaniem loga FAP. Ja sam - zgłosiłem się do pierwszej z ww. grup.

Kolejne spotkanie Forum Aktywnych Polaków zaplanowano po przerwie wakacyjnej, tj. 7 września b.r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz