niedziela, 18 stycznia 2009

MyCork: "Na Bagnisku" 2009

Stowarzyszenie MyCork zaprasza do drugiej edycji konkursu prozy i poezji. Pomysłodawcą i koordynatorem tego projektu jest Krzysztof Wolny.

Poniżej - tekst Krzysztofa:

Zapraszamy do drugiej edycji konkursu prozy i poezji - pióra w ruch Rodacy!

"i ty możesz zawsze sobą być
możesz w zgodzie ze swą duszą żyć
możesz szczęście znajdywać
możesz sławę zdobywać
co dnia"

Są dni, kiedy nawet najtwardsi z nas zastanawiają się: a może zostawić to wszystko, może nawet wrócić… Każdy też ma swój sposób na odpędzenie tej myśli. Często z melancholii rodzą się rzeczy piękne i warte zachowania. Dla tych, którzy lubią przelać to, co w głowie, na papier – mamy drugą edycję "Na Bagnisku".

Tym razem połączyliśmy prozę i poezję. Obie te sztuki pielęgnuje patronka konkursu, pani Bożena Intrator, której słowa piosenki "Szklane kulki' posłużyły – dzięki jej uprzejmości – za nasze motto. Oto regulamin:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres per4mer@mycork.org :

- jednego tekstu – opowiadania, noweli, pamiętnika – własnego autorstwa (w formie załącznika w programie Word) o wielkości do 15 tysięcy znaków;
i / lub
- jednego wiersza własnego autorstwa (w formie załącznika w programie Word) dowolnej wielkości;
- danych osobowych, jak imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu (ten ostatni tylko do wiadomości organizatorów) z adnotacją ‘Zgadzam się na opublikowanie nadesłanej pracy oraz moich danych w Internecie i prasie w ramach konkursu ‘Na Bagnisku’. W temacie maila należy napisać – w zależności od pracy – Proza na Bagnisku lub Poezja na Bagnisku.

UWAGA! Konkurs jest skierowany do zamieszkujących Zieloną Wyspę. Prace spoza Irlandii mogą być ocenione poza konkursem.

Publikacja danych będzie dotyczyła tylko osób, które zwyciężą. I w prozie i w poezji zwyciężyć może jedna osoba, choć jurorzy zastrzegają sobie możliwość wyróżnień. A oto jury: Ewa Stolarczyk, Andrzej Chudziński i Krzysztof Wolny. Ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będą jurorzy. Ostatnim dniem nadsyłania prac jest 1 marca 2009.

Z daleka przychylnym okiem będzie patrzeć pani Bożena Intrator ( bozenaintrator.com ).

Fundatorami nagród są Stowarzyszenie MyCork oraz Salonik Prasowy BadaCZ.

Zatem do dzieła!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz