piątek, 11 listopada 2011

Rzym: Święte Schody i Najświętsze Miejsce

Po wschodniej stronie placu Piazza di San Giovanni in Laterano znajdują się fragmenty dawnego Pałacu Laterańskiego. Mieszczą się tam Scala Santa i Santa Sanctorium czyli Święte Schody i Najświętsze Miejsce.

Wg chrześcijańskiej tradycji, Scala Santa - Święte Schody są to schody po których Jezus wszedł do domu Piłata na sąd. Miała je przywieźć z Jerozolimy św. Helena, matka cesarza Konstantyna. Schody są okryte drewnianą okładziną, żeby żadna stopa nie mogła dotknąć stopni po których stąpał Chrystus. Wejść po schodach można tylko na kolanach. Pokonałem tę drogę, chociaż nie było łatwo;-)

/Powyżej: wchodzę po Scala Santa, Świętych Schodach/

Santa Sanctorium, Najświętsze Miejsce znajdujące się w kaplicy św. Wawrzyńca, mieści w sobie wiele relikwii, z których najcenniejszą jest wizerunek Chrystusa, który miał powstać w sposób nadnaturalny i być wspólnym dziełem św. Łukasza - i anioła.

/Powyżej: stoję przed Santa Sanctorium, Najświętszym Miejscu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz