poniedziałek, 27 lutego 2012

Pokaz filmu "Matka Zagłębia" i spotkanie z autorką Jadwigą Chmielowską

Dzisiaj tradycyjnie w salce przy St. Augustine's Church w Cork (czyli tzw. "polskim kościele") miał miejsce pokaz filmu "Matka Zagłębia" oraz spotkanie z jego autorką Jadwigą Chmielowską. Przed i po filmie był czas na rozmowy o najnowszej historii naszej Ojczyzny, o aktualnej sytuacji w kraju, niezależnych mediach, itp.

/Powyżej: uczestnicy pokazu filmu w Cork/

Film "Matka Zagłębia" - to bardzo ciepła i refleksyjna biografia Teresy Kierocińskiej, pierwszej przełożonej zgromadzenia zakonnego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, która m.in. w czasie okupacji udzielała schronienia żołnierzom AK, ukrywała dzieci pochodzenia żydowskiego, niosła pomoc więźniom Auschwitz, prowadziła sierociniec, bezpłatną kuchnię, itp., itd.

Autorka filmu Jadwiga Chmielowska była działaczką opozycji antykomunistycznej. Za Wikipedia.pl: "W latach 70. kolportowała niezależne wydawnictwa. Od 1980 działała w NSZZ "Solidarność". Była członkiem zarządu MKZ Katowice. Zasiadała w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego związku. Należała do Koła Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania. Od 13 grudnia 1981 do 1990 przebywała w ukryciu. 10 kwietnia 1982 wydano za nią list gończy, który obowiązywał do 1 sierpnia 1990. W latach 80. publikowała w podziemnej prasie. W 1985 zaangażowała się w działalność Solidarności Walczącej. Przewodniczyła oddziałowi katowickiemu tej organizacji, a od 1988 do 1989 była przewodniczącą Krajowego Komitetu Wykonawczego SW.

W 1990 współorganizowała Ośrodek Informacyjny Wschód w Warszawie. Współpracowała z Instytutem na rzecz Demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Na początku lat 90. była zaangażowana w obronę praw człowieka w krajach byłego ZSRR. Od 1993 do 1995 przewodniczyła zarządowi wojewódzkiemu Ruchu dla Rzeczypospolitej. Od 1997 do 2001 wchodziła w skład władz wojewódzkich Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej Solidarność. Od 2005 do 2009 była wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Działa w Stowarzyszeniu Działaczy Niepodległościowych Nieprzejednani. W 2009 została koordynatorem Porozumienia Organizacji Niepodległościowych."

Spotkanie zostało zorganizowane przez NiepoprawneRadio.pl. O filmach dotychczas wyświetlonych w Cork można przeczytać TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz