sobota, 21 września 2013

Walne Zgromadzenie Członków MyCork

Dzisiaj odbyło się Walne Zgromadzenie Członków MyCork.

W trakcie spotkania jednogłośnie powołano na z-cę prezesa MyCork Gertrudę Anisiewicz. Ponadto m.in. omówiono realizację nadchodzących projektów MyCork.

/Powyżej: wolontariusze MyCork/

1 komentarz: