sobota, 14 grudnia 2013

Świątynie w Cork: Church of the Resurrection

W 1958 roku przy Knockpogue Ave w Cork zbudowano Kościół Zmartwychwstania Pańskiego.

Kościół konsekrował Richard James Cushing z Bostonu. Ówczesny biskup Cork, dr Cornelius Lucey wyraził nadzieję, że "tak jak Chrystus rozpoczął swoje triumfalne panowanie po Kalwarii, tak i ten nowy kościół Zmartwychwstania rozpocznie dla Cork nowa erę, po wielu latach ubóstwa, braku mieszkań i emigracji".

 /Powyżej: Church of the Resurrection/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz