poniedziałek, 23 lipca 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MyCork

W związku z upływem 2-letniej kadencji Zarządu MyCork, wczoraj miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków MyCork, w trakcie którego wybrano władze stowarzyszenia na kolejną kadencję.

/Powyżej: członkowie MyCork podczas głosowania na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu/

Prezesem MyCork po raz drugi została wybrana Izabela Krygiel - Kozłowska, Viceprezesem i Sekretarzem został Paweł Świtaj, Skarbnikiem - Tomasz Piwoński, Z-cą Skarbnika - Anna Klimek, natomiast funkcję PR objął Marek Kietliński. Dodatkowo w skład Zarządu, jako jego członkowie, weszli Gertruda Anisiewicz i Krzysztof Byszewski. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi, jakie wkrótce będzie przechodziło stowarzyszenie.

Taki skład Zarządu MyCork w moim przekonaniu gwarantuje stabilność działania stowarzyszenia. Mnie osobiście bardzo cieszy że do MyCork, pomimo naturalnej fluktuacji, ciągle wstępują nowi członkowie, którzy chcą rozwijać stowarzyszenie.

W Walnym Zgromadzeniu MyCork mogły wziąć udział - co jest dobrą praktyką od dawna obecną w MyCork - także osoby nie będące członkami stowarzyszenia, ale działające wolontaryjnie na jego rzecz. Oczywiście nie-członkowie nie mogą brać udziału w głosowaniach, ale mogą przedstawić swój punkt widzenia na przeróżne kwestie związane ze stowarzyszeniem.

Ponadto - na Walnym Zgromadzeniu zostało poruszonych szereg tematów dotyczących MyCork, w tym właśnie nowych projektów, których zalążków jest już sporo - tak że jestem pewien, że zaraz po wakacjach wiele osób znajdzie coś interesującego dla siebie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz