czwartek, 3 lutego 2011

Rzym: Forum Romanum

Forum Romanum to serce starożytnego Rzymu. Był to najstarszy w Rzymie plac miejski, przy którym znajdowały się budowle związane z działalnością polityczną, religijną, sądowniczą i handlową.

/Powyżej: jestem na Forum Romanum/

Początki Forum Romanum sięgają VII w. p.n.e., swój rozkwit osiągnęło w okresie cesarstwa rzymskiego, upadło po najeździe Wizygotów w 410 r., chociaż jeszcze do VIII w. stanowiło miejsce zebrań mieszkańców Rzymu. Później stało się miejscem pozyskiwania budulca dla innych nowo wznoszonych budynków w mieście, następnie służyło za pastwisko dla bydła. Dopiero w XIX w. rozpoczęto badania archeologiczne i prace wykopaliskowe, które są prowadzone do dzisiaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz