poniedziałek, 7 lutego 2011

Rzym: Panteon

Panteon, pierwotnie świątynia poświęcona "wszystkim bogom", jest jedną z najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytnego Rzymu.

/Powyżej: stoję przed Panteonem/

Świątynię ufundował cesarz Hadrian w 125 r. n.e., na miejscu wcześniejszej, z 27 r. p.n.e. która została zniszczona podczas pożaru Rzymu w 80 r.n.e. Przez kolejnych 1300 lat Panteon był największą budowlą kopułową na świecie. W 609 r. cesarz Fokas podarował Panteon papieżowi Bonifacemu IV, który przekształcił go w kościół chrześcijański pw. Santa Maria ad Martyres – Najświętszej Marii Panny od Męczenników, dzięki czemu świątynia nie podzieliła on losu innych świątyń starożytnego Rzymu.

/Powyżej: zwiedzam Panteon/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz